archiwum Co Słowo mówi

Co Słowo mówi do Ciebie?

Płaczcie z tymi, którzy płaczą

płaczcie z tymi, którzy płaczą
                                          
   Rz 12,15 
Płaczemy razem z członkami naszej wspólnoty, którą dotknęła tragiczna śmierć dwójki ukochanych dzieci i babci.
Brak nam słów a łzy same się cisną do oczu. 
Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, teraz i w godzinie naszego umierania...

Pan rozmawiał z Mojżeszem

Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem.
                                          
   Wj 33,11 
Nasz Pan nie budzi lęku. Nie jest "panem", który rządzi, nakazuje i zakazuje. Nie szuka dla nas ograniczeń. Chce naszej wolności i szczęścia. Jest naszym PRZYJACIELEM.

Gdy Pan da tobie domy pełne wszelkich dóbr

Gdy Pan, Bóg twój, da tobie miasta wielkie i bogate, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie zbierałeś, wykopane studnie, których nie kopałeś, winnice i gaje oliwne, których nie sadziłeś, kiedy będziesz jadł i nasycisz się - strzeż się, byś nie zapomniał o Panu!
                                          
   Pwt 6,10-12 
Żyjemy w czasach spełnienia się tego proroctwa. Domy towarowe pełne dóbr, miasta zbudowane, woda sama leci z kranu, owoce leżą na straganach. Jesteśmy nasyceni - ale czy zauważyłeś drugą część proroctwa? 

Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą

Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!
                                          
   Pwt 31,8 
Często obawiamy się życia, naszej przyszłości. Obawiamy się śmierci i tego, co po niej nastąpi.
Jezus żył, umarł za nas, przeszedł całą drogę przed nami. On będzie z nami, nie opuści nas i nie porzuci.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
oni będą nazwani synami Bożymi.

                                          
   Mt 5,10 
Czy nazwanie "synami Bożymi" jest dla nas wystarczającą motywacją, by chcieć cierpieć jakieś prześladowania? Jaką wartość ma dołączenie do braci i sióstr Jezusa?

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

                                          
   Ps 145,10-11 
Dziękczynienie pojawia się u psalmisty w dwóch wymiarach: MARZENIA i NAKAZU. Gdy wszyscy i wszystko będzie wielbić Boga, Królestwo Boże stanie się między nami. Dziękujmy więc za wszystko Bogu!

Wtedy pomodliłem się do Boga niebios

I rzekł mi król [Artakserkses]: 
O co chciałbyś prosić? 
Wtedy pomodliłem się do Boga niebios i odrzekłem królowi...

                                          
   Ne 2,4.5a 
Nehemiasz stoi przed możnowładcą, ma przed sobą ważne decyzje, jest zestresowany. Uczmy się od Nehemiasza postawy nieustannej modlitwy na każdym kroku życia. Nawet jeśli decyzja jest podejmowana przez nasz rozum, to jednak warto współpracować z Łaską.

Pan przemówił do Jonasza

Pan przemówił do Jonasza: 
   Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.
   I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu i ogłosili post.
   Jon 3,1.2.5 
Jak wiemy, niełatwo było Jonaszowi wykonać Boże polecenie. Ostatecznie jednak wybrał posłuszeństwo. Spodziewał się, że mieszkańcy Niniwy go odrzucą, najpewniej zabiją. Zaskakująco i oni stali się posłuszni. Wierność przyciąga wierność!

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu

 Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. 
  Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
   Łk 11, 21.22 
Diabeł strzeże swojego dworu. Ma wielką moc i wiele rodzajów broni. Ale Jezus jest silniejszy od diabła. Gdzie On nadchodzi, rachunki szatana zawodzą, a jego łupy są rozdawane. Jezus daje wolność!

Niech będą przepasane biodra wasze

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał.
   Łk 12,35.37
Wystarczy, że będziemy przepasani na Jego przyjście, a On nas zadziwi: każe nam odpocząć, usiąść, a sam przepasany będzie nam usługiwał! Jezus to niezwykły Pan - zamiast wykorzystywać swoje sługi, On im służy.

Wspólnota CdR

Wspólnota "Czas dla Rodzin" powstała w roku 1998 i do roku 2014 działała w Gdańsku Matemblewie. Od 2014 roku spotyka się w Oliwie w parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej u oo. Cystersów.

Celem wspólnoty jest ukazywanie piękna powołania do chrześcijańskiego życia rodzinnego.


Jako mężowie, żony, matki i ojcowie staramy się być otwarci na prowadzenie przez Ducha Świętego oraz korzystamy ze świadectw, modlitw, obecności braci i sióstr – we wspólnocie rodzin. Przebywanie razem, poświęcanie czasu, znoszenie trudności daje owoce: dary Ducha Świętego oraz ubogacone życie małżeńskie.

Patronem wspólnoty jest Święta Rodzina.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

 • do życia w kontakcie z małżeństwami
  które starają się żyć w jedności z Jezusem, w chrześcijańskim i twórczym środowisku
 • na otwarte spotkania – Dni Wspólnoty z udziałem dzieci, w podane w kalendarium niedziele (z reguły pierwsza i trzecia niedziela miesiąca) w godz. 10:00 -13:30, w kościele Msza Św., potem w sali konferencyjnej gdzie łączymy czas modlitwy z konferencją na określony temat;
 • na spotkania małych grup małżeńskich, które odbywają się co 4 tygodnie lub co 2 tygodnie (zależnie od możliwości danej pary); dają okazję do zbliżenia się do innych osób i poznania wielu ważnych spostrzeżeń dotyczących życia małżeńskiego; zaczynamy od serii pięciu spotkań Twórcy Domowego Ogniska: Wierni Przyrzeczeniu – cykl podstawowy, jakby „prawo jazdy” dla wszystkich małżonków (nie tylko młodych!). Jest to podstawowa droga budowania relacji osobistych w naszej wspólnocie.
 • na Kursy Filipa, Nowe Życie, Pryscylla Akwila i inne kursy SNE
  Zalecamy te krótkie rekolekcje wszystkim.
 • dla naszych milusińskich
  Spotkanie ze Św. Mikołajem – w karnawale Bal Przebierańców dla dzieci. Ale bawić się mogą nawet dorośli.
 • na wyjazd majowy
  W czasie długiego majowego weekendu oraz na jesieni, najczęściej nad jeziorem, nie tylko woda i do tej pory niezawodne piękne słońce, ale też miłe towarzystwo i brak nudy, bo przeżywamy konferencje, wspólną modlitwę i Eucharystię.
 • wyjazdy letnie - rekolekcje połączone z wypoczynkiem.

Szczegółowy plan spotkań - zobacz KALENDARIUM

Co Słowo mówi do Ciebie?

Król Nabuchodonozor powiedział [do trzech młodzieńców]: Czy jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem?

na podst. Dn 3,14nn

Niegdyś wszystkie dostępne instrumenty, dzisiaj wszystkie dostępne media nas przekonują by oddać pokłon współczesnym ideologiom-bożkom.
TV, YT, FB,... od nas jednak zależy, czy się bożkom pokłonimy. Czy media będą nam służyć, czy też my im?

oddaj_zycie_satysfakcja_270.jpg Milosc_tak_270.jpg dziecko_potrzebuje_270.jpg gdyby_Bog_mial_lodowke_270.jpg zmien_plyte_modlitwe_270.jpg tesknota_za_staloscia_270.jpg mydlo_uszlachetnia_270.jpg taniec_w_P_270.jpg wanted_Sepia_270.jpg Jezus_na_facebooku_270.jpg Bog_jest_doskonaly_270.jpg nie_lubimy_samotnosci_270.jpg No_sex_without_marriage_270.jpg Nie_mozesz_zasnac_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_niebo_270.jpg dziecko_a_komputer_270.jpg cwiczenia_sylwetka_270.jpg byc_prawie_wierzacym_270.jpg centrum_handlowe_270.jpg nierozerwalne_obraczki_270.jpg rozwiedz_sie_by_stracic_pol_majatku_270.jpg Biblia_z_zakladkami_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_mojzesz_270.jpg nie wytykaj_270.jpg darmowy_chleb_270.jpg ameba_zycie_270.jpg pozwol_Bozemu_Slowu_270.jpg kochamy_zwyklych_ludzi_270.jpg wielkosc_270.jpg Google_nie_zna_odpowiedzi_270.jpg zabic_mnie_teraz_270.jpg straciles_nadzieje_zolw_270.jpg PrayStation_270.jpg Przebacz_wrogom_270.jpg serce_kawalki_270.jpg darmowa_podroz_270.jpg niezadowolony_270.jpg always connected_270.jpg naprawianie_tasma_270.jpg Tato_niebieski_widzi_270.jpg człowiek_stworzyl_Boga_270.jpg niedzielna_super_promocja_270.jpg modlitwa_bezprzewodowy_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_bochenek_270.jpg witamina_B_270.jpg

Co Słowo mówi do Ciebie?

Wy, którzy gnębicie ubogiego i mówicie: 
Kiedyż minie szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz?

 na podst. Am 8,4-5

Problem handlu w dni święte istnieje od starożytności. W Polsce zaczęto ostatnio także powtarzać
"Kiedy minie niedziela, byśmy mogli otworzyć nasze centra handlowe?"