archiwum Co Słowo mówi

Co Słowo mówi do Ciebie?

Oczekuj Pana, bądź mężny

Co Słowo mówi do Ciebie?

Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Ps 27,14 

Słowa otuchy dla Jezusa przed męką. Dla nas w trakcie pandemii. Dla ciebie przed każdym kolejnym dniem.

 

Kto mówi do Pana: Ucieczko moja

Co Słowo mówi do Ciebie?

Kto mówi do Pana: "Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam" w nocy nie ulęknie się strachu ani za dnia - lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

na podst. Ps 91,1-6 

Panie, mówimy do Ciebie:  Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam!

 

jedynie na kilku chorych położył ręce

Co Słowo mówi do Ciebie?

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich.

Mk 6,5

Też mamy małą wiarę. Więc jedynie na kilku naszych chorych połóż Panie rękę i uzdrów ich.

 

Klęska Izraela była bardzo wielka

Co Słowo mówi do Ciebie?

Klęska Izraela była bardzo wielka. Zginęło trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli.

1 Sm 4,11

Zawiodło magiczne zaufanie do Arki.
Zepsuci synowie Helego zginęli wraz z mnóstwem innych.
Dzisiaj też najbardziej potrzebujemy osobistej świętości.

Chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię

Co Słowo mówi do Ciebie?

Chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy!

1Tes 2, 8

Podstawą życia Kościoła jest osobista i serdeczna relacja - pisze św. Paweł do swych braci i sióstr w mieście Tesaloniki.

Ktokolwiek więc zniósłby

Co Słowo mówi do Ciebie?

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Mt 5,19

Wielkie ostrzeżenie dla progresistów. I wielka zachęta dla konserwatystów.
Ale nie tylko do ogłaszania zasad i nauczania o nich.
Przede wszystkim do ich WYPEŁNIANIA - i to we własnym życiu.

obłudnicy! pomijacie to, co najważniejsze

Co Słowo mówi do Ciebie?

obłudnicy! pomijacie to, co najważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę...

na podst. Mt 23,23

Trzy klucze Królestwa:

 • sprawiedliwość - oddać każdemu co mu się należy,
 • miłosierdzie - ukochać każdego bliźniego aktywną miłością,
 • wiara - prosta, wierna Słowu i wytrwała.

Król Nabuchodonozor powiedział

Co Słowo mówi do Ciebie?

Król Nabuchodonozor powiedział [do trzech młodzieńców]: Czy jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem?

na podst. Dn 3,14nn

Niegdyś wszystkie dostępne instrumenty, dzisiaj wszystkie dostępne media nas przekonują by oddać pokłon współczesnym ideologiom-bożkom.
TV, YT, FB,... od nas jednak zależy, czy się bożkom pokłonimy. Czy media będą nam służyć, czy też my im?

Nie taiłem Twojej łaski

Co Słowo mówi do Ciebie?

Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem.

Ps 40, 11

Trudno świadczyć o wierze i swej relacji z Bogiem przed ludźmi, zwłaszcza publicznie. Król Dawid pokonywał te trudności. Dlatego król Dawid do dzisiaj jest wzorem wiary i męstwa.

Kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia

Co Słowo mówi do Ciebie?

Kto daje jałmużnę, jakby składał ofiarę uwielbienia.

fragment z Syr 35,1-12

Dbając o życie w uwielbieniu, nie zapominajmy o różnych jej formach. Jałmużna, ofiara, dar, dziesięcina, hojność - to słowa jakie pojawiają w dzisiejszym czytaniu.

Wspólnota CdR

    

Wspólnota "Czas dla Rodzin" powstała w roku 1998. Od 2014 roku spotyka się w Oliwie w parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej u oo. Cystersów. Od września 2020 spotyka się w parafii Bożego Ciała na Morenie w Gdańsku (dojazd-kilknij).

Celem wspólnoty jest ukazywanie piękna powołania do chrześcijańskiego życia rodzinnego.
Jako mężowie, żony, matki i ojcowie staramy się być otwarci na prowadzenie przez Ducha Świętego oraz korzystamy ze świadectw, modlitw, obecności braci i sióstr – we wspólnocie rodzin.Przebywanie razem, poświęcanie czasu, znoszenie trudności daje owoce: dary Ducha Świętego oraz ubogacone życie małżeńskie.
Patronem wspólnoty jest Święta Rodzina.

Jesteśmy członkiem Konwencji Wspólnot Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) oraz należymy do światowej sieci wspólnot przymierza The Sword of The Spirit.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

 • do życia w kontakcie z małżeństwami
  które starają się żyć w jedności z Jezusem, w chrześcijańskim i twórczym środowisku
 • na otwarte spotkania – Dni Wspólnoty z udziałem dzieci, w podane w kalendarium niedziele (z reguły pierwsza i trzecia niedziela miesiąca) w godz. 10:00 -13:30, w kościele Msza Św., potem w sali konferencyjnej gdzie łączymy czas modlitwy z konferencją na określony temat;
 • na spotkania małych grup małżeńskich, które odbywają się co 4 tygodnie lub co 2 tygodnie (zależnie od możliwości danej pary); dają okazję do zbliżenia się do innych osób i poznania wielu ważnych spostrzeżeń dotyczących życia małżeńskiego; zaczynamy od serii pięciu spotkań Twórcy Domowego Ogniska: Wierni Przyrzeczeniu – cykl podstawowy, jakby „prawo jazdy” dla wszystkich małżonków (nie tylko młodych!). Jest to podstawowa droga budowania relacji osobistych w naszej wspólnocie.
 • na Kursy Filipa, Nowe Życie, Pryscylla Akwila i inne kursy SNE
  Zalecamy te krótkie rekolekcje wszystkim.
 • dla naszych milusińskich
  Spotkanie ze Św. Mikołajem – w karnawale Bal Przebierańców dla dzieci. Ale bawić się mogą nawet dorośli.
 • na wyjazd majowy
  W czasie długiego majowego weekendu oraz na jesieni, najczęściej nad jeziorem, nie tylko woda i do tej pory niezawodne piękne słońce, ale też miłe towarzystwo i brak nudy, bo przeżywamy konferencje, wspólną modlitwę i Eucharystię.
 • wyjazdy letnie - rekolekcje połączone z wypoczynkiem.

Szczegółowy plan spotkań - zobacz KALENDARIUM

Jezus zapytał swych uczniów: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Szymon Piotr: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego".

Mt 16,13-14

Jedynie Piotr dopuścił, że Jezus może być Kimś Nowym, kogo jeszcze nie było, nie jakąś powtórką, postacią z przeszłości.
zobacz wcześniejsze wpisy "Co Słowo mówi"

modlitwa_bezprzewodowy_270.jpg pozwol_Bozemu_Slowu_270.jpg nie_lubimy_samotnosci_270.jpg Nie_mozesz_zasnac_270.jpg Tato_niebieski_widzi_270.jpg dziecko_potrzebuje_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_mojzesz_270.jpg wanted_Sepia_270.jpg Biblia_z_zakladkami_270.jpg nie wytykaj_270.jpg Jezus_nieustannie_270.jpg tesknota_za_staloscia_270.jpg dziecko_a_komputer_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_niebo_270.jpg straciles_nadzieje_zolw_270.jpg wielkosc_270.jpg darmowy_chleb_270.jpg Google_nie_zna_odpowiedzi_270.jpg witamina_B_270.jpg Jezus_na_facebooku_270.jpg byc_prawie_wierzacym_270.jpg PrayStation_270.jpg serce_kawalki_270.jpg centrum_handlowe_270.jpg cwiczenia_sylwetka_270.jpg ameba_zycie_270.jpg always connected_270.jpg nierozerwalne_obraczki_270.jpg reagujesz_poczwornie_270p.jpg kochamy_zwyklych_ludzi_270.jpg naprawianie_tasma_270.jpg taniec_w_P_270.jpg niedzielna_super_promocja_270.jpg zabic_mnie_teraz_270.jpg Milosc_tak_270.jpg niezadowolony_270.jpg Bog_jest_doskonaly_270.jpg zmien_plyte_modlitwe_270.jpg rozwiedz_sie_by_stracic_pol_majatku_270.jpg człowiek_stworzyl_Boga_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_bochenek_270.jpg gdyby_Bog_mial_lodowke_270.jpg No_sex_without_marriage_270.jpg oddaj_zycie_satysfakcja_270.jpg mydlo_uszlachetnia_270.jpg darmowa_podroz_270.jpg Przebacz_wrogom_270.jpg

Co Słowo mówi do Ciebie?

Wy, którzy gnębicie ubogiego i mówicie: 
Kiedyż minie szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz?

 na podst. Am 8,4-5

Problem handlu w dni święte istnieje od starożytności. W Polsce zaczęto ostatnio także powtarzać
"Kiedy minie niedziela, byśmy mogli otworzyć nasze centra handlowe?"