Istnieje wiele inicjatyw w postaci ruchów, stowarzyszeń, fundacji, inicjatyw politycznych, prawnych, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia, ponadto parafie i różne instytucje chrześcijańskie. Szereg członków deklaruje, że wspiera, lub chce wspierać te inicjatywy finansowo. Zarazem z różnych powodów gotowi są dokonywać tego za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia, a nie bezpośrednio.

Jednym z tych powodów jest fakt, że wsparcie za pośrednictwem Stowarzyszenia jest jednocześnie wspieraniem samego Stowarzyszenia, gdyż instytucje obdarowane zauważają Stowarzyszenie jako podmiot z nimi współpracujący czy je wspierający. Także kwoty zbierane od większej liczby osób mogą być bardziej znaczące. W konsekwencji może dochodzić do „zaprzyjaźnienia” się pomiędzy obiema stronami, co w przypadku wielu podmiotów będzie dla Stowarzyszenia cenne. Zarazem stanowi nawiązanie do słów Pana Jezusa z Łk 16,9 "mamoną czyńcie sobie przyjaciół"  :)

Wnioski i rozwiązania:

Konieczna jest weryfikacja inicjatyw oraz podmiotów, jakie mielibyśmy wspierać. Kryteria weryfikacji ustanawiamy następujące:

 • Weryfikacja odbywa się na wniosek zainteresowanej osoby (darczyńcy)
 • Spodziewana kwota przychodów (wpłat) wynosi przynajmniej 1000 zł rocznie
 • Cel jest zbieżny z celami Stowarzyszenia, a wspierana instytucja nie budzi wątpliwości co do swej rzetelności (oceny dokonuje Zarząd).
 • może być wskazany ograniczony czas funkcjonowania zbiórki.

Rozwiązania praktyczne:

 • Wpłaty dokonywane są z dopiskiem „k70” oraz wskazaniem celu np. „k70 En Christo”
 • W razie wspierania celów ujętych już w budżecie i kodach księgowych Stowarzyszenia, np. na potrzeby gdańskiej SNE (SESA) lub The Sword of The Spirit zaleca się darczyńcom dokonywać tego z odpowiednimi opisami tj. k31, k32, itd.
 • Wypłaty odbywają się co kwartał, chyba, że istnieje istotna potrzeba działania szybszego, albo dokonano wpłat o wartości większej niż 1000 zł i zawnioskowano o szybsze przekazanie płatności.
 • Środki wpłacone na inicjatywy nie zakwalifikowane, będą decyzją Sekretarza Stowarzyszenia najrzadziej raz na rok:
  • przekazywane tym podmiotom mimo braku stałego zakwalifikowania;
  • albo przeksięgowywane na inne cele Stowarzyszenia, za zgodą darczyńców;
  • albo zwracane darczyńcom.
 • Środki przekazywane drogą k70 nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu kwoty o jakiej mówi Art.25 Statutu.

Inicjatywy i podmioty zakwalifikowane do zbiórki znajdują się pod tym linkiem (kliknij).

Ze zbiórek ogłaszanych przez naszą wspólnotę nie potrącamy niczego i w całości przekazujemy na wskazane cele. 

Wspólnota CdR

    

Wspólnota "Czas dla Rodzin" powstała w roku 1998. Od 2014 roku spotyka się w Oliwie w parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej u oo. Cystersów. Od września 2020 spotyka się w parafii Bożego Ciała na Morenie w Gdańsku (dojazd-kilknij).

Celem wspólnoty jest ukazywanie piękna powołania do chrześcijańskiego życia rodzinnego.
Jako mężowie, żony, matki i ojcowie staramy się być otwarci na prowadzenie przez Ducha Świętego oraz korzystamy ze świadectw, modlitw, obecności braci i sióstr – we wspólnocie rodzin.Przebywanie razem, poświęcanie czasu, znoszenie trudności daje owoce: dary Ducha Świętego oraz ubogacone życie małżeńskie.
Patronem wspólnoty jest Święta Rodzina.

Jesteśmy członkiem Konwencji Wspólnot Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) oraz należymy do światowej sieci wspólnot przymierza The Sword of The Spirit.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

 • do życia w kontakcie z małżeństwami
  które starają się żyć w jedności z Jezusem, w chrześcijańskim i twórczym środowisku
 • na otwarte spotkania – Dni Wspólnoty z udziałem dzieci, w podane w kalendarium niedziele (z reguły pierwsza i trzecia niedziela miesiąca) w godz. 10:00 -13:30, w kościele Msza Św., potem w sali konferencyjnej gdzie łączymy czas modlitwy z konferencją na określony temat;
 • na spotkania małych grup małżeńskich, które odbywają się co 4 tygodnie lub co 2 tygodnie (zależnie od możliwości danej pary); dają okazję do zbliżenia się do innych osób i poznania wielu ważnych spostrzeżeń dotyczących życia małżeńskiego; zaczynamy od serii pięciu spotkań Twórcy Domowego Ogniska: Wierni Przyrzeczeniu – cykl podstawowy, jakby „prawo jazdy” dla wszystkich małżonków (nie tylko młodych!). Jest to podstawowa droga budowania relacji osobistych w naszej wspólnocie.
 • na Kursy Filipa, Nowe Życie, Pryscylla Akwila i inne kursy SNE
  Zalecamy te krótkie rekolekcje wszystkim.
 • dla naszych milusińskich
  Spotkanie ze Św. Mikołajem – w karnawale Bal Przebierańców dla dzieci. Ale bawić się mogą nawet dorośli.
 • na wyjazd majowy
  W czasie długiego majowego weekendu oraz na jesieni, najczęściej nad jeziorem, nie tylko woda i do tej pory niezawodne piękne słońce, ale też miłe towarzystwo i brak nudy, bo przeżywamy konferencje, wspólną modlitwę i Eucharystię.
 • wyjazdy letnie - rekolekcje połączone z wypoczynkiem.

Szczegółowy plan spotkań - zobacz KALENDARIUM

Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

Ga 5,6

Wszelkie znaki, rytuały i formalności bledną wobec wiary i czynów miłości.
zobacz wcześniejsze wpisy "Co Słowo mówi"

mydlo_uszlachetnia_270.jpg gdyby_Bog_mial_lodowke_270.jpg wanted_Sepia_270.jpg witamina_B_270.jpg Biblia_z_zakladkami_270.jpg Jezus_na_facebooku_270.jpg taniec_w_P_270.jpg nie wytykaj_270.jpg niedzielna_super_promocja_270.jpg byc_prawie_wierzacym_270.jpg modlitwa_bezprzewodowy_270.jpg Jezus_nieustannie_270.jpg darmowy_chleb_270.jpg PrayStation_270.jpg Google_nie_zna_odpowiedzi_270.jpg Nie_mozesz_zasnac_270.jpg tesknota_za_staloscia_270.jpg Tato_niebieski_widzi_270.jpg serce_kawalki_270.jpg pozwol_Bozemu_Slowu_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_niebo_270.jpg dziecko_a_komputer_270.jpg Bog_jest_doskonaly_270.jpg zabic_mnie_teraz_270.jpg nie_lubimy_samotnosci_270.jpg człowiek_stworzyl_Boga_270.jpg Milosc_tak_270.jpg oddaj_zycie_satysfakcja_270.jpg rozwiedz_sie_by_stracic_pol_majatku_270.jpg Przebacz_wrogom_270.jpg centrum_handlowe_270.jpg dziecko_potrzebuje_270.jpg cwiczenia_sylwetka_270.jpg niezadowolony_270.jpg always connected_270.jpg naprawianie_tasma_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_mojzesz_270.jpg wielkosc_270.jpg reagujesz_poczwornie_270p.jpg kochamy_zwyklych_ludzi_270.jpg nierozerwalne_obraczki_270.jpg Adwent_Jezus_a_Mikolaj_270.jpg darmowa_podroz_270.jpg No_sex_without_marriage_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_bochenek_270.jpg zmien_plyte_modlitwe_270.jpg ameba_zycie_270.jpg straciles_nadzieje_zolw_270.jpg

Co Słowo mówi do Ciebie?

Wy, którzy gnębicie ubogiego i mówicie: 
Kiedyż minie szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz?

 na podst. Am 8,4-5

Problem handlu w dni święte istnieje od starożytności. W Polsce zaczęto ostatnio także powtarzać
"Kiedy minie niedziela, byśmy mogli otworzyć nasze centra handlowe?"