modlitwa receKolejne intencje modlitewne zgłaszane do nas...

 WRZESIEŃ 2022

INTENCJE OGÓLNE

"Intencja papieska: O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata."

O umocnienie wspólnoty i parafii oo. Cystersów oraz parafii pw. Bożego Ciała na Morenie (o nowe powołania, o zdrowie dla chorych, o zaufanie Bogu dla strapionych) – za cały Kościół w Polsce w nowym roku duszpasterskim: "Posłani w pokoju Chrystusa".

O dar pokoju na na całym świecie, zwłaszcza w Ukrainie oraz o mądrość dla rządzących, także w naszej Ojczyźnie – o męstwo dla wszystkich zmagających się z powstrzymaniem wojny oraz dla prześladowanych, a zwłaszcza dla chrześcijan i o nawrócenie dla ich oprawców.

Za Czas dla Rodzin po wyborach nowej Rady Wspólnoty i w czasie wojny na Ukrainie, za każdego jej członka, o wzajemną miłość, cierpliwe dążenie do jedności i dochodzenie do Prawdy oraz Bożej woli dla wspólnoty – o owoce stowarzyszenia ze wspólnotami Miecza Ducha i udziału w konwencji gdańskiej SNE oraz rozwój współpracy z innymi wspólnotami.

INTENCJE SZCZEGÓŁOWE: 

Dziękczynna za cały czas wakacji, o jak najlepsze owoce rekolekcji w Garczynie
Za dzieci i młodzież – o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym
Proszę o rozwój wspólnoty zgodny z wolą Pana, o poprowadzenie CdR do nowych małżeństw i rodzin, zgodnie z Bożą wolą
Za Piotra i Pawła
O dobry i pełen rozwoju (wolnego od lęku) rok szkolny dla Izy
O jedność, miłość i zgodę w małżeństwach w kryzysie
O wyprowadzenie z tragedii dla Krystyny i Jerzego oraz Basi i Mariusza
O pomyślne rozwiązanie problemów Asi, pocieszenie, zdrowie, pokój i nadzieję dla niej i dla dzieci oraz opamiętanie dla Marka
Za Joannę, o wiarę, nadzieję i ufność w Boże prowadzenie
W intencji Magdy, która podjęła decyzję o separacji - o Boże prowadzenie dla niej z dziećmi i dla męża
Proszę o pełne uzdrowienie Anny Jereczek, której jelita nie działają i jest odżywiana pozajelitowo – aby Pan uzdrowił jej jelita oraz o zdrowie i pracę dla jej męża Pawła
O uzdrowienie dla Mamy
O cud zrowia dla Agaty, Lidii, Ali i Marka
Proszę o uzdrowienie kręgosłupa córki
O zdrowie dla naszych dzieci i bezpieczne rozpoczęcie nowego roku szkolnego
O Boże błogosławieństwo w zyciu i małżeństwie Ani i Wojtka Kotas przy okazji 35 rocznicy ślubu
O dom dla Agnieszki i Tomka
O zdrowie psychiczne i fizyczne dla rodziny
Proszę o spotkanie z Jezusem i nawrócenie serca dla zaprzyjaźnionej osoby
Proszę o łaskę odnajdywania woli Bożej i podążania za Jezusem

PAŹDZIERNIK 2020

INTENCJE OGÓLNE

Intencja papieska powszechna: Misja świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

O umocnienie wspólnoty oo. Cystersów, nowe powołania zakonne i zdrowie dla chorych – za cały Kościół w Polsce w roku duszpasterskim: Eucharystia daje życie. 

O dar pokoju i zdrowia na całym świecie oraz o mądrość dla rządzących, także w naszej Ojczyźnie – o męstwo dla wszystkich zmagających się z pandemią oraz dla prześladowanych, a zwłaszcza dla chrześcijan i o nawrócenie dla ich oprawców.

Za Czas dla Rodzin po reorganizacji małych grup i zmianie miejsca spotkań, za każdego jej członka, o wzajemną miłość, cierpliwe dążenie do jedności i dochodzenie do Prawdy oraz Bożej woli dla wspólnoty – o owoce stowarzyszenia ze wspólnotami Miecza Ducha i dalszy rozwój współpracy z innymi wspólnotami.

INTENCJE SZCZEGÓŁOWE:

Za naszą Ojczyznę: dziękczynna za wszelkie dobro, które w niej ma miejsce, z prośbą o budowanie przyszłości przez rządzących w oparciu o KNS
O trwanie przy prawie naturalnym i wartościach chrześcijańskich dla Polski i wycofywanie się z tego, co jest z tym sprzeczne, także w porządku prawnym
O zaprzestanie zabijania chorych, nienarodzonych dzieci i decyzję pro-life Trybunału Konstytucyjnego
O miłość w rodzinach CDRowych i powrót do priorytetów
Za diakonie młodzieżowe w CdR - za posługujących i młodzież oraz ich rodziny, aby słowem i świadectwem przekazywały wiarę następnemu pokoleniu
Za uczniów, żeby byli uczciwie i z sercem traktowani przez nauczycieli
O umocnienie wiary dla Cypriana i świadome przyjęcie sakramentu bierzmowania
O nawrócenie Oliwii i porzucenie zgubnej ideologii
O siły do zmagania się z problemami w rodzinie dla Iwony
O zdrowie dla Pawła i Renaty
Za zarażonych CoViD-19 - o wyjście z choroby i brak powikłań w przyszłości, o ochronę dla tych, którzy stykają się z nimi w szpitalach, domach, szkołach i miejscach pracy
O pomyślne leczenie białaczki u Kasi oraz powodzenie w przeszczepie szpiku - o dar uzdrowienia
O nawrócenie serca Bratowej
O uratowanie małżeństwa Przemka, o zbliżenie dzieci do Boga
O uratowanie małżeństwa Ewy i Michała przed rozpadem, o zawrócenie ze ścieżki, która prowadzi do rozwodu
O prowadzenie w Duchu w czasie terapii i życia codziennego
O jasne i mocne prowadzenie dla Wojtka w kwestiach zawodowych
O pomyślne zdanie egzaminu dla Agnieszki
O pomyślne warunki w trakcie pracy licencjackiej dla Gabrysi
O zbawienie dla zmarłego śp. Jana Majewskiego

 

WRZESIEŃ 2020

INTENCJE OGÓLNE

Intencja papieska powszechna: szacunek dla zasobów planety - módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

O umocnienie wspólnoty oo. Cystersów, nowe powołania zakonne i zdrowie dla chorych – za cały Kościół w Polsce w roku duszpasterskim: Eucharystia daje życie.

O dar pokoju i zdrowia na całym świecie oraz o mądrość dla rządzących, także w naszej Ojczyźnie – o męstwo dla wszystkich zmagających się z pandemią oraz dla prześladowanych, a zwłaszcza dla chrześcijan i o nawrócenie dla ich oprawców.

Za Czas dla Rodzin po reorganizacji małych grup i zmianie miejsca spotkań, za każdego jej członka, o wzajemną miłość, cierpliwe dążenie do jedności i dochodzenie do Prawdy oraz Bożej woli dla wspólnoty – o owoce stowarzyszenia ze wspólnotami Miecza Ducha i dalszy rozwój współpracy z innymi wspólnotami.

INTENCJE SZCZEGÓŁOWE

Za poległych w czasie II wojny, za tych co stracili wtedy zdrowie - dziękujemy za wolność i pokój naszej Ojczyzny, dzięki tym ludziom i ludziom czasu Solidarności
Dziękujemy za wakcje, urlopy, za opiekujących się naszymi dziećmi dziadkami, za wakacje w Garczynie
Dziękczynna za szczęśliwe narodziny Nadii, Jonatana, z prośbą o dobry poród dla Pauliny i jej dziecka
O wybór dobrego i mądrego pasterza dla archidiecezji gdańskiej
Za ojca Krzysztofa - opiekuna CdR
Za nowe małe grupy CdR, by wszyscy w nich się odnaleźli i osiągali wzrost
Za nasze rodziny, o miłość, wiarę i siły w nowych wyzwaniach, jakie stają na początku roku szkolnego
O błogosławieństwo dla naszych dzieci w nowym roku szkolnym oraz w przygotowaniach do egzaminu dla Agnieszki
Za młodzież CdR, o mądrość i dobry rozwój w chrześcijańskich wartościach, o pomyślną rekrutację dla studentów
O mężów, którzy nie są blisko Boga
Za wszystkich chorych, cierpiących, złamanych na duchu, przebywających daleko od Boga - o Boże Miłosierdzie
Za Piotra - o powrót do zdrowia, dobry czas rehabilitacji i duchowy pokój
Za Martę, Pawła, Basię i Mariusza - o wzajemną miłość w rodzinie, o zrozumienie i wsparcie, o Dary Ducha św. na drogach szkolnych i zawodowych
O uzdrowienie dla Agnieszki oraz o Dary Ducha Św. dla Tomka i Agnieszki w podejmowaniu decyzji
O Bożą opiekę w czasie chemioterapii dla Mai, o jak najszybszy powrót do zdrowia i o siły dla całej rodziny
W urodziny Agnieszki - o Boże prowadzenie i zdrowie na ciele i duszy
O ustanie pandemii koronawirusa, o prawdę w tej kwestii i Boże rozwiązania
O pokój w świecie i sprawiedliwość, zwłaszcza na Białorusi
O zdrowie i siły dla naszych rodziców, o błogosławioną starość dla naszych rodziców
O łaskę życia wiecznego dla Taty Ryszarda

SIERPIEŃ 2020

INTENCJE SZCZEGÓŁOWE:
O ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na całym świecie
O pokój na świecie, zwłaszcza o pokój na Dalekim Wschodzie
Za naszą Ojczyznę w 100. rocznicę cudu nad Wisłą i na początku nowej kadencji Prezydenta Polski, aby broniła wartości chrześcijańksich i przywracała je tam, gdzie ich brakuje
Za bezpieczny czas wakacji i wypoczynku, poszukiwanie i doświadczanie Pana pomimo braku wspólnotowych rekolekcji
O mądrość i Boże prowadzenie podczas reorganizacji małych grup we wspólnocie
Za CdR u progu kolejnego roku wspólnotowego, byśmy podążali pragnieniami Boga Ojca, a nie własnymi
O łaskę zdrowia dla mam i maleństw, które się niebawem urodzą – za Teresę i jej malutką Nadię: o zdrowie i siły w pierwszym miesiącu życia
Za nastolatków z CdR, by przeżyli burzliwy okres dorastania w pokoju i harmonii z rodzicami
Za młodzież w CdR: o pomyślną rekrutację dla absolewntów szkół podstawowych, średnich oraz po I stopniu studiów
O błogosławieństwo w nauce dla Agnieszki
Za Izę i za Łukasza – Panie ulecz ich zranienia, prowadź po Twoich ścieżkach, daj zdrowie oraz światło i mądrość na dokonywanie dobrych wyborów
O wyjście z nałogu alkoholizmu dla Mariusza i za wszystkich uzależnionych w miesiącu ogólnopolskiej abstynencji
O siły, odwagę i zdrowie na ciele i duszy dla Agnieszki, o dary Ducha Św., o oddalenie depresji
O cud uzdrowienia dla Asi
O nawrócenie dla Bratowej, o uratowanie małżeństwa Brata
Dziękczynna za ratowanie małżeństwa Basi i Mariusza
O umocnienie małżeństwa Tomka i Agnieszki, o dobre mieszkanie dla ich rodziny
Za Krystynę i Jerzego o dobrą, pogodną, wspólną starość
O dar pokoju i miłości w małżeństwach
Za Lusię i Jacka w 25. rocznicę ślubu

2020-04-08:

Stojąc razem w czasie kryzysu

Intencje modlitewne europejskich wspólnot Miecza Ducha - The Sword of The Spirit

Sugeruje się modlitwę w kilku intencjach każdego dnia. O ile to możliwie, w jednej lub dwóch intencjach konkretnych oraz podobnie w ogólnych.

Intencje konkretne

 1. Bielsko-Biała: Za Ulę, żonę Zibiego, przebywającą w szpitalu z powodu zapalenia trzustki, aby podjęto stosowne leczenie.
 2. Bari, Włochy: Za Luigiego zakażonego koronawirusem, którego płuca wcześniej były osłabione i który przebywa w szpitalu.
 3. Belfast: Za kilka osób zarażonych koronawirusem oraz za wszystkich uczących się zdalnie.
 4. Detroit: Za 13 członków wspólnoty powstałej ze Słowa Życia, którzy są zarażeni k-wirusem.
 5. Vitoria / Hiszpania: dziękczynnie za powrót ze szpitala Miguela i Marioli Morgado.
 6. Gdańsk: Za Krzysztofa i Dzieci oraz cały CdR w czasie żałoby po Agacie.

Intencje ogólne

 1. Za pracowników służby zdrowia
 2. Aby ten czas był okazją do zwrócenia się ku Panu, szukania Jego pomocy. I za nas, abyśmy realizowali nasze powołanie do  bycia dla innych misjonarzami.
 3. Za samozatrudnionych obawiających się o dochody i przyszłość swoich firm.
 4. Za tych, którzy obawiają się utraty pracy i za tych, którzy ją stracili, aby czuli, że Pan dba o zaspokojenie ich potrzeb.
 5. Za osoby starsze, chore i wymagające wsparcia, abyśmy wiedzieli, jak nieść im pomoc.
 6. Za rodziny z małymi dziećmi o radzenie sobie z energią pociech, które w tym czasie nie moga wychodzić z domu.
 7. Za osoby samotne podczas izolacji domowej, aby Pan dał im pocieszenie i abyśmy my wiedzieli jak im pomóc.
 8. Aby Pan mówił do nas w tym czasie i abyśmy Go słyszeli.

 INTENCJE MODLITEWNE 28 IV – 05 V 2020
INTENCJE SZCZEGÓŁOWE
1. Dublin: za poważnie chorą, starszą wiekiem mamę jednego z członków wspólnoty.
2. Belfast: za małżeństwo założycieli tamtejszej wspólnoty, którzy walczą z koronawirusem.
Za obecnych liderów z dziękczynieniem za ich wyleczenie z koronawirusa.
3. Bielsko-Biała: za Ulę, żonę Zbigniewa, która po wyleczeniu z zapalenia trzustki i płuc
znów trafiła do szpitala. Módlmy się o mądrość dla lekarzy i o całkowity powrót do
zdrowia.
4. Bari, Włochy: za Michelangelo wypisanego ze szpitala po przebyciu zapalenia oskrzeli, za
Ilarię oczekującą na operację, za Luigiego dochodzącego do siebie po covid-19, za
Stefanię, która zmaga się z komplikacjami po przebytej operacji, za Isabellę, z grupy
młodzieżowej, cierpiącą na fibromialgię.
5. Londyn: za członków wspólnoty pracujących w ochronie zdrowia, a szczególnie za tych,
którzy doświadczają w pracy wyjątkowej presji; za rodziców pracujących zdalnie i
wspierających swoje dzieci w nauce na odległość.

6. Za brata Paula Uwedimo (sympatyka londyńskiej wspólnoty „Antioch") i Dave'a
O'Connora (należącego do wspólnoty „Słudzy Słowa"), którzy pracują nad pozyskaniem
środków dla mieszkańców slumsów w Manilli – slumsy zamknięto z powodu
koronawirusa.


INTENCJE OGÓLNE
1. Za medyków pracujących na pierwszej linii walki z koronawirusem.
2. Za tych członków naszych wspólnot, którym w sposób szczególny doskwiera domowa
izolacja, zwłaszcza za osoby starsze i żyjące samotnie.
3. Za osoby nie mogące zaopiekować się rodzicami, którzy mieszkają w innym kraju.
4. Za samozatrudnionych, którzy obawiają się o swoją działalność i dochody.
5. Za osoby obawiające się utraty pracy oraz tych, którzy właśnie ją stracili.
6. Za nas, aby Pan do nas mówił i abyśmy mogli Go usłyszeć.
7. Aby w tym czasie wielu zwróciło się o pomoc do Pana.
8. Abyśmy dostrzegli w tym czasie możliwość bycia misjonarzami dla ludzi wokół nas.

INTENCJE WSPÓLNE:
"Intencja papieska powszechna: świat morza –
módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny."

O umocnienie wspólnoty oo. Cystersów, nowe powołania zakonne i zdrowie dla chorych, o mądrość w rozbudowie zaplecza duszpasterskiego w Oliwie – za cały Kościół w Polsce w nowym roku duszpasterskim: Eucharystia daje życie.

O dar pokoju i zdrowia na całym świecie oraz o mądrość dla rządzących, także w naszej Ojczyźnie – o męstwo dla wszystkich zmagających się z pandemią oraz dla prześladowanych, a zwłaszcza dla chrześcijan i o nawrócenie dla ich oprawców.

Za Czas dla Rodzin, za każdego jej członka, o wzajemną miłość, cierpliwe dążenie do jedności i dochodzenie do Prawdy oraz Bożej woli dla wspólnoty – o owoce stowarzyszenia ze wspólnotami Miecza Ducha i dalszy rozwój współpracy z innymi wspólnotami.

Wspólnota CdR

    

Wspólnota "Czas dla Rodzin" powstała w roku 1998. Od 2014 roku spotyka się w Oliwie w parafii Matki Bożej Królowej Korony Polskiej u oo. Cystersów. Od września 2020 spotyka się w parafii Bożego Ciała na Morenie w Gdańsku (dojazd-kilknij).

Celem wspólnoty jest ukazywanie piękna powołania do chrześcijańskiego życia rodzinnego.
Jako mężowie, żony, matki i ojcowie staramy się być otwarci na prowadzenie przez Ducha Świętego oraz korzystamy ze świadectw, modlitw, obecności braci i sióstr – we wspólnocie rodzin.Przebywanie razem, poświęcanie czasu, znoszenie trudności daje owoce: dary Ducha Świętego oraz ubogacone życie małżeńskie.
Patronem wspólnoty jest Święta Rodzina.

Jesteśmy członkiem Konwencji Wspólnot Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) oraz należymy do światowej sieci wspólnot przymierza The Sword of The Spirit.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

 • do życia w kontakcie z małżeństwami
  które starają się żyć w jedności z Jezusem, w chrześcijańskim i twórczym środowisku
 • na otwarte spotkania – Dni Wspólnoty z udziałem dzieci, w podane w kalendarium niedziele (z reguły pierwsza i trzecia niedziela miesiąca) w godz. 10:00 -13:30, w kościele Msza Św., potem w sali konferencyjnej gdzie łączymy czas modlitwy z konferencją na określony temat;
 • na spotkania małych grup małżeńskich, które odbywają się co 4 tygodnie lub co 2 tygodnie (zależnie od możliwości danej pary); dają okazję do zbliżenia się do innych osób i poznania wielu ważnych spostrzeżeń dotyczących życia małżeńskiego; zaczynamy od serii pięciu spotkań Twórcy Domowego Ogniska: Wierni Przyrzeczeniu – cykl podstawowy, jakby „prawo jazdy” dla wszystkich małżonków (nie tylko młodych!). Jest to podstawowa droga budowania relacji osobistych w naszej wspólnocie.
 • na Kursy Filipa, Nowe Życie, Pryscylla Akwila i inne kursy SNE
  Zalecamy te krótkie rekolekcje wszystkim.
 • dla naszych milusińskich
  Spotkanie ze Św. Mikołajem – w karnawale Bal Przebierańców dla dzieci. Ale bawić się mogą nawet dorośli.
 • na wyjazd majowy
  W czasie długiego majowego weekendu oraz na jesieni, najczęściej nad jeziorem, nie tylko woda i do tej pory niezawodne piękne słońce, ale też miłe towarzystwo i brak nudy, bo przeżywamy konferencje, wspólną modlitwę i Eucharystię.
 • wyjazdy letnie - rekolekcje połączone z wypoczynkiem.

Szczegółowy plan spotkań - zobacz KALENDARIUM

Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

Ga 5,6

Wszelkie znaki, rytuały i formalności bledną wobec wiary i czynów miłości.
zobacz wcześniejsze wpisy "Co Słowo mówi"

serce_kawalki_270.jpg Adwent_Jezus_a_Mikolaj_270.jpg Biblia_z_zakladkami_270.jpg rozwiedz_sie_by_stracic_pol_majatku_270.jpg Jezus_na_facebooku_270.jpg centrum_handlowe_270.jpg modlitwa_bezprzewodowy_270.jpg darmowy_chleb_270.jpg darmowa_podroz_270.jpg człowiek_stworzyl_Boga_270.jpg witamina_B_270.jpg zmien_plyte_modlitwe_270.jpg niedzielna_super_promocja_270.jpg naprawianie_tasma_270.jpg dziecko_potrzebuje_270.jpg kochamy_zwyklych_ludzi_270.jpg wanted_Sepia_270.jpg zabic_mnie_teraz_270.jpg Jezus_nieustannie_270.jpg straciles_nadzieje_zolw_270.jpg dziecko_a_komputer_270.jpg PrayStation_270.jpg gdyby_Bog_mial_lodowke_270.jpg Milosc_tak_270.jpg nie_lubimy_samotnosci_270.jpg Google_nie_zna_odpowiedzi_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_mojzesz_270.jpg Tato_niebieski_widzi_270.jpg No_sex_without_marriage_270.jpg cwiczenia_sylwetka_270.jpg Bog_jest_doskonaly_270.jpg wielkosc_270.jpg taniec_w_P_270.jpg Nie_mozesz_zasnac_270.jpg tesknota_za_staloscia_270.jpg Przebacz_wrogom_270.jpg niezadowolony_270.jpg nie wytykaj_270.jpg ameba_zycie_270.jpg oddaj_zycie_satysfakcja_270.jpg reagujesz_poczwornie_270p.jpg nie_boj_sie_dzieci_niebo_270.jpg nie_boj_sie_dzieci_bochenek_270.jpg Adwent_OnJestWDrodze_270p.jpg mydlo_uszlachetnia_270.jpg byc_prawie_wierzacym_270.jpg always connected_270.jpg pozwol_Bozemu_Slowu_270.jpg nierozerwalne_obraczki_270.jpg

Co Słowo mówi do Ciebie?

Wy, którzy gnębicie ubogiego i mówicie: 
Kiedyż minie szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz?

 na podst. Am 8,4-5

Problem handlu w dni święte istnieje od starożytności. W Polsce zaczęto ostatnio także powtarzać
"Kiedy minie niedziela, byśmy mogli otworzyć nasze centra handlowe?"