Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wspólnota Czas dla Rodzin 

nazwa skrócona Stowarzyszenie Czas dla Rodzin
ul. Starodworska 1,
80-137 Gdańsk,

NIP 5833193273
REGON 363598128
KRS 0000598712

Numery kont bankowych

41 1050 1764 1000 0090 3083 3371 (ING) - polecane konto na dokonywanie wpłat w PLN, chyba, że w ramach konkretnej akcji wskazujemy inaczej

38 1140 2004 0000 3602 7680 2368  (mBank) -  alternatywne konto w PLN; SWIFT/BIC CODE:  BREXPLPWXXX (mBank)
29 1140 2004 0000 3112 0546 9426 (mBank) - konto w EUR; SWIFT/BIC CODE:  BREXPLPWXXX (mBank)
85 1050 1764 1000 0090 3083 3355 (ING) - konto pomocnicze w PLN