STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA CZAS DLA RODZIN

Zarząd:
Rafal Szporko - przewodniczący
Piotr Witek - wice przewodniczący
Bartłomiej Zosiuk - sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Ireneusz Szweda
Marek Szymański
Jarosław Milczek