Odpowiedzialni

Opiekun wspólnoty z ramienia Kościoła

o. Krzysztof Morajko Ocist, Doradca Duchowy i Asystent Kościelny 

Rada Koordynatorów 

Rafał Szporko
Piotr Witek
Bartłomiej Zosiuk
Wojciech Kotas
Jacek Gawroński

Rada Kobiet 

Elżbieta Kłoda
Anna Kotas
Alicja Unger
Lucyna Gawrońska

Animatorzy małych grup:

Anna i Artur Bonarowie
Lucyna i Jacek Gawrońscy
Anna i Arkadiusz Jachowscy
Anna i Wojciech Kotasowie
Sylwia i Tomasz Kotowiczowie
Beata i Jarosław Milczkowie
Anna i Rafał Sapałowie
Monika i Ireneusz Szwedowie
Ewelina i Marek Szymańscy
Wanda i Piotr Witkowie
Anna i Wojciech Dardzińscy
Aleksandra i Krzysztof Manuszewscy
Olga i Tomasz Dębiccy
Mirosława i Tomasz Krupowie

Diakonie

Diakonia uwielbienia:
Tomasz Bujewski

Diakonia muzyczna:
Artur Bonar

Liturgiczna służba ołtarza:
Marek Szymański

Przymierze:
Wanda i Piotr Witek

Diakonia nauczania i formacji:
Rafał Szporko

Diakonia modlitwy wstawienniczej:
Arkadiusz Jachowski

Diakonia prorocka:
Alicja Unger

Diakonia charytatywna:
Monika i Ireneusz Szwedowie

Diakonia formacji dzieci i młodzieży:
Liliana i Marek Wincesewiczowie - przedszkolaki
Hania i Tadeusz Krawcowie - szkoła podstawowa I-III
Jakub i Agnieszka Zielińscy - szkoła podstawowa IV-VI
Wojciech Słomiński - szkoła podstawowa VII-VIII i szkoła średnia

Diakonia ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży:
Paweł Kunda

Służba stołu:
Beata Milczek

Strona WWW:
Wojciech Kotas, Tadeusz Krawiec, Małgorzata Romejko

Żywy Różaniec:
Jacek Gawroński

Promocja i multimedia:
Wojciech Podlecki

Służba nagłośnienia:
Karol Duzinkiewicz, Michał Świrydczuk