Miecz ducha

Miecz Ducha (The Sword of the Spirit) jest siecią chrześcijańskich wspólnot na całym świecie, które mają wspólną wizję, styl życia i kulturę duchową.

Jej podstawowym powołaniem jest formowanie wspólnot zorientowanych misyjnie, charyzmatycznie, wielopokoleniowych i nie ograniczonych do jednej grupy wiekowej, których członkowie są związani ze sobą przymierzem.

 Miecz Ducha jest ekumeniczny. Wezwaniem dla wszystkich naszych wpólnot jest umacnianie jedności wśród wszystkich chrześcijan. Dostrzegając różnice między nami, szukamy sposobów na wzajemne obdarowywanie się bogactwem, jakie występuje w innych tradycjach chrześcijańskich i do wspólnej pracy dla Chrystusa. Każda wspólnota Miecza Ducha jest autonomiczna, ale otrzymuje pomoc na drodze wspólnotowego życia, poprzez dzielenie się zasobami z innymi wspólnotami na całym świecie.

Więcej informacji:  https://www.swordofthespirit.net

Czas dla Rodzin należy do sieci The Sword of The Spirit i jest wspólnotą stowarzyszoną (ang. affiliated).