Ekumenia - 2023

Nov 25, 2023    Wojtek Kotas

Konferencja wygłoszona w na jesieni 2023 w ośrodku Mausz na konferencji BERIT (Przymierze).