"Dochodzenie do ściany"

Dlaczego ważne jest ,,dochodzenie do ściany”. Kroczenie w tajemnicy

W kontekście wytrwałości w życiu duchowym trzeba powiedzieć o bardzo ważnym elemencie, jakim jest co jakiś czas ,,dochodzenie do ściany”: noc ciemna zmysłów, noc ciemna duszy, noc ciemna ducha.

❣️to nie jest tylko dla mistyków ❣️
❣️Andre Malroux: ,,XXI wiek albo będzie mistyczny albo nie będzie go wcale.” ❣️

👉🏼 potencjał do bycia mistykiem ma każdy ochrzczony
👉🏼 co to w ogóle znaczy? 
      ➡️ życie w miłosnym zjednoczeniu 
      ➡️ przejście części drogi wydoskonalenia już na Ziemi (zamiast np. w czyśćcu)

👉🏼 jak opisuje to Jan od Krzyża (transformacja mocy ludzkich w cnoty kardynalne)
      ➡️ rozum w wiarę
      ➡️ pamięć w nadzieję
      ➡️ wola w miłość

      ➡️ po co noc ciemna? ❣️ „żeby przestać być początkującym w wierze”
      
 👉🏼 Teresa z Avila
      🥰 komnaty (Dark/popkultura: życie to nie labirynt, do droga do środka)
      🥰 subtelność w duchu
      🥰 zniuansowanie
      🥰 dbałość o drobne rzeczy (olewanie drobnych grzeszków, drobne    
             małoduszności, opieszałości Teresa zdiagnozowała jako przyczynę zastojów)
      
👉🏼 ile to trwa?
      ➡️ it’s up to God (kwestia indywidualna, Bóg traktuje każdy przypadek osobiście)
      ➡️ Matka Teresa
      ➡️ mój przypadek

OSIĄGNIĘCIE DOJRZAŁOŚCI DUCHOWEJ NIE JEST MOŻLIWE BEZ PRZEJŚCIA PRZEZ ,,ŚCIANĘ”

CHARAKTERYSTYKA ,,ŚCIANY”: śmierć kogoś, zła diagnoza, wypadek, rozwód, samotność, ,,wiara nie działa”, rozczarowanie Kościołem, zużycie się starych sposobów, więcej pytań niż odpowiedzi ➡️ strona: 128 📖

👉🏼 dlatego tak ważne jest zrozumienie jej znaczenia i natury
👉🏼 bo wielu dobrze zaczyna, ale w ogóle nie kończy 
👉🏼 to naturalny, normalny etap dla każdego, kto bierze życie wiary na serio
👉🏼 nie mamy zostać niemowlakami, mamy dorastać, a dorastanie ma swoje „cienie i 
      blaski” ❣️ oraz etapy i fazy przejściowe między tymi etapami 👉🏿 nie będziesz  
      mistykiem tydzień po nawróceniu 
👉🏼 trzeba odpuścić i pozwolić Bogu tym sterować
👉🏼 Bóg chce uwolnić nas od fałszywych wyobrażeń na temat Niego Samego, Kościoła, żebyśmy nie żyli w nierzeczywistości, traktując wiarę jako narzędzie uciekania od rzeczywistości, chowania się albo wypierania złych rzeczy w imię źle pojętej postawy wiary 👉🏼 dlatego nie zawaha się wyrywać cię z każdej iluzji (nawet pobożnej), w której żyjesz 👉🏼 jeśli czujesz się obieramy skórka po skórce, to to znaczy, że jesteś w podróży po poznanie Prawdy, która wyzwala

BĘDZIE BOLAŁO (dojrzewanie emocjonalne)

Bóg chce nas pozbawić mechanizmów obronnych, żebyśmy już mieli tylko Jego:
🔥 wyparcie
🔥 umniejszanie
🔥 obwinianie innych
🔥obwinianie siebie
🔥 racjonalizacja
🔥 intelektualizacja
🔥 odwracanie uwagi
🔥 wrogie nastawienie
🔥 protekcjonalne usposobienie
🔥 postawy pasywnej agresji
🔥 szantażowanie emocjonalne otoczenia


📔gdzie to jest w Piśmie?
      ➡️ Mateusza 16,25: „Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe  
                                           życie z mego powodu, znajdzie je.”
      ➡️ Jana 12,24: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy  
                                   wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli 
                                   obumrze, przynosi plon obfity.”
      ➡️ Hebrajczyków 11: perykopa o bohaterach wiary wskazuje na to, że jesteśmy 
            powołani do czegoś, co nieskończenie przekracza nasze życie na Ziemi, więc 
            pośrednio messydż o obumarciu zawiera się także tutaj

ETAPY WIARY ➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

  1. Zmieniająca życie świadomość Boga (bazowe nawrócenie)
  2. Uczniostwo (nauka, katechizacja, praktyki wiary)
  3. Aktywne życie (służba)
  4. Podróż do wnętrza (blisko związana ze ,,ścianą”, ❣️to Bóg to inicjuje❣️)
  5. Podróż na zewnątrz (już w oparciu o wewnętrzne życie) 👉🏼 po kryzysie wiary i podróży do wnętrza, nasze źródła ulegają transpozycji, zaczynamy działać i służyć w innej jakości, bo dajemy innym nowe, ugruntowane w Bogu wnętrze, zaczynamy być niewzruszeni, pełni pokoju, który bierze się tylko z głębokiego spotkania z potężną, akceptującą miłością Boga do nas, przestajemy być małostkowi, bo poznaliśmy bezmiar swojej nędzy i swojego potencjału w Bogu jednocześnie i czujemy się tak bezpieczni w Bożej miłości, że nie sposób nas obrazić: ,,chłopie, jest o wiele gorzej, niż myślisz! ale Boża miłość zakryła moje grzechy!”
  6. Przemiana w miłość (1 J 4,18): ten moment, gdy miłość usunęła już cały strach


JAK JEST PO DRUGIEJ STRONIE „ŚCIANY”. OWOCE

❤️ świadomość własnej kruchości (nic nie daje tyle lekkości w życiu, co uwolnienie od skupienia na sobie samym, uświadomienie, że w tym wszystkim nie chodzi o mnie, przestanie traktowania swojego życia tak osobiście – wystarczy, że pozwalamy na to Bogu)
❤️ docenienie tajemnicy Boga (świętej niewiedzy) 
      ➡️ KKK 265: w mroku wiary idziemy
      ➡️ Ps 97: ciemność i obłok wokoło Niego
      ➡️ zwiastowanie Maryi: moc Najwyższego okryje cię cieniem
      ➡️ Prz 25,2: chwałą Boga rzecz taić, chwałą królów rzecz badać (chodzi o rzeczy   
                             ukryte nie przed nami, ale ze względu na nas) 
❤️ stajemy się coraz lepsi w czekaniu na Pana 
      ➡️ często złe rozeznanie, pochopne decyzje wynikają ze strachu, że Bóg nie   
             zadziała, więc ja muszę wkroczyć do akcji – jest to właśnie efekt 
             niecierpliwości w czekaniu na Pana 
❤️ większe oddzielenie dla Boga
      ➡️ wzrastanie w wolności, którą mam od Boga
      ➡️ w wolności od dominującej mocy rzeczy
      ➡️ życie tak, jakby na widowni siedział tylko Bóg, nie świat
      ➡️ oderwanie: 1 Kor 7,29-31: „Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, 
                                 którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, 
                                 tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie 
                                 radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy 
                                 używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija 
                                 bowiem postać tego świata”.
      ➡️ przyjęcie swoich ograniczeń jako daru
      ➡️ pozwalamy Bogu być Bogiem
      ➡️ kochamy Go bez pretensji nawet jeśli wydaje nam się, że milczy, jesteśmy z Nim dla Niego Samego, a nie dla potencjalnych korzyści 
      
❣️ odkrycie znaczenia własnego życia ❣️ (nie wytrzymalibyśmy chwały tego uświadomienia, dlatego odkrywanie tego to podróż – a jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy!)
Posted in

Recent

Archive

Categories

Tags